WSiP podręczniki

Czym charakteryzuje się dobrze napisany podręcznik do języka polskiego?

Warto zastanowić się nad celami, jakie przyświecają nauczaniu polskiego w szkole. Niewątpliwie, jeśli chodzi o terminologię polską, to jest to właściwie cel dość istotny, a nie nadrzędny. Wśród szkolnego materiału humanistycznego znajdują się lekcje języka polskiego, które w największym stopniu przyczynią się do rozwoju duchowego młodego człowieka. Najlepiej w tym pomogą WSiP podręczniki od Tania Książka.

Jaka jest rola podręcznika w nauce języka polskiego?

Dlatego, mimo dyskusji, kanonem lektur na maturze będą arcydzieła literatury. Przy tej technice podręcznik pełniłby rolę pewnego rodzaju klucza, informacji odnoszących się do czytania (rozumienia) fragmentów. Realizacja tego celu w danym podręczniku składa się z:

  • całego zestawu informacji,
  • definicji,
  • zadań sprawdzających,
  • nauki określonej terminologii.

Jakie znaczenia ma dobre nauczenie języka polskiego?

W tej korzyści należy położyć nacisk na kwestię związaną z nauką języka w programie. Nie można dopuścić do tego typu zaniedbań w obliczu szczególnej masowości współczesnej kultury i jej obrazowego charakteru, ponieważ jej właściwości nie tylko nie sprzyjają rozwojowi intelektualnemu, ale także poważnie zubożają, usuwają i niszczą zdolności człowieka. Stąd też drugim ważnym celem szkolenia z języka polskiego będzie doskonalenie umiejętności językowych u wszystkich uczonych.

Cechy dobrego podręcznika

W tej metodzie możliwości są często syntetyzowane z różnymi innymi funkcjami – poznawczymi, emocjonalnymi, metajęzykowymi. Przy omawianiu osiągnięć bardzo wskazana jest chęć edukacyjna uczniów. Aktualne podręczniki do języka polskiego adresowane są często jednocześnie do trzech form szkół ponadgimnazjalnych: liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum. Uczniowie tego typu szkół mogą zmieć równy dostęp do egzaminu maturalnego.

Jak będzie się prezentował dobry podręcznik?

Obecne podręczniki szkolne dla uczniów to albo forma kolorowej encyklopedii, albo po prostu książka dla doskonałego pasjonata, czyli kolejnego humanisty. Uczniowie wraz z niższymi umiejętnościami uczenia się nie poradzą sobie praktycznie zupełnie samodzielnie. Do poprawienia problemów będą potrzebowali rozmów i szczegółów, których nie ma w podręczniku. To właśnie w tym wszystkim niesamowite są WSiP podręczniki do nauczania języka polskiego. Polecenia, zadania i ćwiczenia to często niezwykle ważny ich obszar. Każdy mądry nauczyciel opracowuje gotowe funkcje lub sam tworzy tego typu, a te podręczniki mogą mu w tym pomóc i tym samym sprawić, że uczniowie dobrze zdadzą maturę.